Přejít k hlavnímu obsahu

Náš tým

vedoucí hiporehabilitace,
cvičitel jezdců,
výcvik koní

Je fyzioterapeutkou a cvičitelkou jezdectví s primárním zaměřením na hipoterapii. Má na starosti vedení hiporehabilitace, zajišťuje výcvik koní a jejich speciální přípravu pro hiporehabilitaci. Absolvovala mnoho hiporehabilitačních a fyzioterapeutických kurzů (hiporehabilitace v praxi, vodění koní v hiporehabilitaci, senzomotorická stimulace, kinesiotaping, reflexní terapie, diagnostika a terapie ramene, kolene, vertebrogenní onemocnění, dysfunkce pánevního dna,…). Je držitelkou rekvalifikace MŠMT „Cvičitel jezdectví“, také jezdeckých licencí WRC, ČJF. Získala i několik ocenění v soutěžích, např. titul Mistra ČR, 3× titul Vicemistra, 2×2. Vicemistr nebo 2. a 3. místo na středoevropském šampionátu. Účastnila se mnoha jezdeckých kurzů se zahraničními trenéry.

medik,
asistent při hipoterapiích

Studentka 4. ročníku medicíny na LF MU. V budoucnu se chce věnovat celostní péči o nemocné, zajímá se o psychosomatiku, psychoterapii a osobní rozvoj. Má zkušenosti s dětmi trpící ADHD, které získala jako asistentka vedoucích na příměstských táborech organizovaných pro tyto děti. Od malička miluje zvířata a přírodu. V rámci svého volného času nyní pomáhá jako asistentka při hipoterapiích.

ekonom,
zootechnik,
chovatel koní

U koní se pohybuje téměř 40 let. Je absolventem střední i vysoké školy zemědělské. Od roku 1976 se věnoval ježdění dostihových koní, od roku 1980 jejich tréninku. Později se zaměřil na vytrvalostní dostihy, kde připravil Mistra ČR 2002 a Vicemistra ČR 2004. Podílel se na tréninku westernových koní, kteří získali tituly Mistra ČR a další. Během let u koní získal dostihovou licenci, licenci ČJF – endurance, reining a také licenci WRC. Je jedním ze zakládajících členů spolku.

správce provozu,
asistent při hipoterapiích

Má na starosti především údržbu prostor a zázemí nezbytného pro hiporehabilitaci. Má na starosti správu webu. Věnuje se lukostřelbě a její výuce, je držitelem trenérské licence II. třídy. Pomohl rozvinout a ustabilnit Lesní rodinný klub na Tišnovsku. U koní se pohybuje druhým rokem, pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích.

lékař,
hipoterapie, AVK a PPK

Ukončila v roce 1998 studium na LF MU v Brně, poté pracovala 1 rok na II. interní klinice FNU sv. Anny v Brně. V rámci před atestační přípravy absolvovala 6 týdnů stáže na rehabilitačním oddělení a 6 týdnů na neurologii FN U sv. Anny. Po atestaci z všeobecného lékařství v roce 2001 nastoupila na LPS v Úrazové nemocnici v Brně, kde pracuje dosud. U koní se pohybuje od svých 14 let v různých jezdeckých oddílech v Brně i v okolí Brna. Nyní má svého koně Quina ustájeného na Zlobici. V našem spolku zajišťuje lékařský dohled.

pedagog,
lektor ČČK,
AVK a PPK

Pracovala 34 let jako pedagog. Je absolventkou SVVŠ, Zdravotnické školy, Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně. 20 let působila jako instruktor první pomoci Českého červeného kříže a více než 20 let se věnuje relaxačním a regeneračním masážím, je také instruktor fitness. Momentálně je v důchodu, ale v našem spolku pracuje jako odborný dohled při AVK a PPK.