Přejít k hlavnímu obsahu

Hiporehabilitace Brno

Jsme neziskové soukromé rehabilitační centrum poskytující péči dětem se specifickými potřebami prostřednictvím hiporehabilitace a fyzioterapie.

Hiporehabilitace, hipoterapie

Hiporehabilitace představuje všechny odvětví rehabilitace, kde se člověk setkává s koněm.

Hipoterapie je rehabilitační metoda a obor hiporehabilitace, který využívá přirozenou mechaniku pohybu koně. Je prováděna na speciálně vycvičeném koni pod vedením fyzioterapeuta a cvičitele jezdectví.

více informací

Individuální terapeutický přístup

Každému klientovi sestavujeme osobní rehabilitační plán. Vybíráme koně na míru podle aktuálních potřeb. Klientovi je nastavena četnost terapií s možným doplněním fyzioterapie. Našim hlavním záměrem je maximální posun daného klienta a poskytování komplexní rehabilitační péče.

Perfektní stav koní

Základem pro kvalitní hiporehabilitaci je perfektní fyzický a psychický stav koně. Dbáme na to, aby koně žili v nejoptimálnějších podmínkách s kvalitní péčí. Naši koně žijí na pastvině, kde mají stále k dispozici seno, vodu, přístřešky a stín vzrostlých stromů. Pro nepříznivé období roku mají k dispozici vnitřní boxy. Každý z našich koní je speciálně vycvičen pro účely hiporehabilitace.

Odbornost a vzdělání pracovníků

Nezbytnou součástí hiporehabilitace je odborný realizační tým. Při každé terapii by měl být přítomen zdravotnický nebo lékařský personál a cvičitel jezdectví. Pokud jízda na koni probíhá se sedlem a bez přítomnosti fyzioterapeuta nejedná se o hipoterapii.

Prostředí pro hiporehabilitaci

Velmi důležité jsou a podmínky a prostředí, ve kterém je hiporehabilitace prováděna. Hipoterapie v našem spolku probíhají v kryté hale se speciálním bezprašným povrchem. Provoz máme za jakéhokoliv počasí po celý rok. Přímo v hale je pro klienty zřízeno malé zázemí, hrací místo pro děti a rehabilitační místnost.

Naše práce

Naše výsledky

6

let jsme s vámi

9000

terapeutických jednotek

320

klientů, kterým jsme pomohli

Naše cíle

Kvalitní a plnohodnotný život našich koní

Nejkvalitnější rehabilitační péče v oblasti hiporehabilitace

Financování hipoterapií zdravotními pojišťovnami

Náš projekt je realizován díky

podpoře Jihomoravského kraje

 

Spolupracujeme

NF Kometa

darujme.cy

Fungujeme díky vaší pomoci, děkujeme!

Reference