Přejít k hlavnímu obsahu

Ve spolku zastává funkci řídícího pracovníka. Má na starosti organizaci, chod spolku a především údržbu prostor a zázemí nezbytného pro hiporehabilitaci. K řízení využívá letité zkušenosti z oblasti managementu a projektování. Má na starosti správu webu. Věnuje se lukostřelbě a její výuce, je držitelem trenérské licence III. třídy. Pomohl rozvinout a ustabilnit Lesní rodinný klub na Tišnovsku. U koní se pohybuje druhým rokem, pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích.

manažer spolku
správce provozu
asistent při hipoterapiích
2