Přejít k hlavnímu obsahu

Náš tým

vedoucí hiporehabilitace,
cvičitel jezdců,
výcvik koní

Koním se věnuje od dětství. Je studentkou fyzioterapie, držitelkou rekvalifikace MŠMT „Cvičitel jezdectví“, také jezdeckých licencí WRC, ČJF a osvědčení ČČK. Získala i několik ocenění v soutěžích, např. titul Mistra ČR, 3× titul Vicemistra, 2×2. Vicemistr nebo 2. a 3. místo na středoevropském šampionátu. Získávala a stále získává zkušenosti od mnoha českých i zahraničních trenérů jak v jezdeckém výcviku tak při práci ze země. Je vedoucí provozu, zajišťuje výcvik koní a jejich speciální přípravu pro hiporehabilitaci.

manažer spolku,
správce provozu,
asistent při hipoterapiích

Ve spolku zastává funkci řídícího pracovníka. Má na starosti organizaci, chod spolku a především údržbu prostor a zázemí nezbytného pro hiporehabilitaci. K řízení využívá letité zkušenosti z oblasti managementu a projektování. Má na starosti správu webu. Věnuje se lukostřelbě a její výuce, je držitelem trenérské licence III. třídy. Pomohl rozvinout a ustabilnit Lesní rodinný klub na Tišnovsku. U koní se pohybuje druhým rokem, pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích.

medik,
asistent při hipoterapiích

Studentka 4. ročníku medicíny na LF MU. V budoucnu se chce věnovat celostní péči o nemocné, zajímá se o psychosomatiku, psychoterapii a osobní rozvoj. Má zkušenosti s dětmi trpící ADHD, které získala jako asistentka vedoucích na příměstských táborech organizovaných pro tyto děti. Od malička miluje zvířata a přírodu. V rámci svého volného času nyní pomáhá jako asistentka při hipoterapiích.

ekonom,
zootechnik,
chovatel koní

U koní se pohybuje téměř 40 let. Je absolventem střední i vysoké školy zemědělské. Od roku 1976 se věnoval ježdění dostihových koní, od roku 1980 jejich tréninku. Později se zaměřil na vytrvalostní dostihy, kde připravil Mistra ČR 2002 a Vicemistra ČR 2004. Podílel se na tréninku westernových koní, kteří získali tituly Mistra ČR a další. Během let u koní získal dostihovou licenci, licenci ČJF – endurance, reining a také licenci WRC. Je jedním ze zakládajících členů spolku.

lékař,
hipoterapie, AVK a PPK

Ukončila v roce 1998 studium na LF MU v Brně, poté pracovala 1 rok na II. interní klinice FNU sv. Anny v Brně. V rámci před atestační přípravy absolvovala 6 týdnů stáže na rehabilitačním oddělení a 6 týdnů na neurologii FN U sv. Anny. Po atestaci z všeobecného lékařství v roce 2001 nastoupila na LPS v Úrazové nemocnici v Brně, kde pracuje dosud. U koní se pohybuje od svých 14 let v různých jezdeckých oddílech v Brně i v okolí Brna. Nyní má svého koně Quina ustájeného na Zlobici. V našem spolku zajišťuje lékařský dohled.

ošetřovatel koní,
asistent při hipoterapiích

Vystudovala Integrovaná střední škola stavební ve Vysokém Mýtě a Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor veřejná správa. Od 15 let se pohybovala u koní, kde získala klasické jezdecké znalosti. 12 let se věnovala oběma vystudovaným oborům. Silný vztah ke zvířatům ji opět přivedl ke koním. Nyní pracuje v Hiporehabilitačním centru jako ošetřovatelka koní a pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích. Současně pomáhá jako dobrovolnice v útulku Dočasky.cz, který pomáhá zatoulaným, týraným nebo opuštěným pejskům.

pedagog,
lektor ČČK,
AVK a PPK

Pracovala 34 let jako pedagog. Je absolventkou SVVŠ, Zdravotnické školy, Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně. 20 let působila jako instruktor první pomoci Českého červeného kříže a více než 20 let se věnuje relaxačním a regeneračním masážím, je také instruktor fitness. Momentálně je v důchodu, ale v našem spolku pracuje jako odborný dohled při AVK a PPK.