Přejít k hlavnímu obsahu

Náš tým

vedoucí hiporehabilitace,
cvičitel jezdců,
výcvik koní

Je fyzioterapeutkou a cvičitelkou jezdectví s primárním zaměřením na hipoterapii. Má na starosti vedení hiporehabilitace, zajišťuje výcvik koní a jejich speciální přípravu pro hiporehabilitaci. Absolvovala mnoho hiporehabilitačních a fyzioterapeutických kurzů (hiporehabilitace v praxi, vodění koní v hiporehabilitaci, senzomotorická stimulace, kinesiotaping, reflexní terapie, diagnostika a terapie ramene, kolene, vertebrogenní onemocnění, dysfunkce pánevního dna,…). Je držitelkou rekvalifikace MŠMT „Cvičitel jezdectví“, také jezdeckých licencí WRC, ČJF. Získala i několik ocenění v soutěžích, např. titul Mistra ČR, 3× titul Vicemistra, 2×2. Vicemistr nebo 2. a 3. místo na středoevropském šampionátu. Účastnila se mnoha jezdeckých kurzů se zahraničními trenéry.

manažer spolku,
správce provozu,
asistent při hipoterapiích

Ve spolku zastává funkci řídícího pracovníka. Má na starosti organizaci, chod spolku a především údržbu prostor a zázemí nezbytného pro hiporehabilitaci. K řízení využívá letité zkušenosti z oblasti managementu a projektování. Má na starosti správu webu. Věnuje se lukostřelbě a její výuce, je držitelem trenérské licence III. třídy. Pomohl rozvinout a ustabilnit Lesní rodinný klub na Tišnovsku. U koní se pohybuje druhým rokem, pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích.

medik,
asistent při hipoterapiích

Studentka 4. ročníku medicíny na LF MU. V budoucnu se chce věnovat celostní péči o nemocné, zajímá se o psychosomatiku, psychoterapii a osobní rozvoj. Má zkušenosti s dětmi trpící ADHD, které získala jako asistentka vedoucích na příměstských táborech organizovaných pro tyto děti. Od malička miluje zvířata a přírodu. V rámci svého volného času nyní pomáhá jako asistentka při hipoterapiích.

ekonom,
zootechnik,
chovatel koní

U koní se pohybuje téměř 40 let. Je absolventem střední i vysoké školy zemědělské. Od roku 1976 se věnoval ježdění dostihových koní, od roku 1980 jejich tréninku. Později se zaměřil na vytrvalostní dostihy, kde připravil Mistra ČR 2002 a Vicemistra ČR 2004. Podílel se na tréninku westernových koní, kteří získali tituly Mistra ČR a další. Během let u koní získal dostihovou licenci, licenci ČJF – endurance, reining a také licenci WRC. Je jedním ze zakládajících členů spolku.

lékař,
hipoterapie, AVK a PPK

Ukončila v roce 1998 studium na LF MU v Brně, poté pracovala 1 rok na II. interní klinice FNU sv. Anny v Brně. V rámci před atestační přípravy absolvovala 6 týdnů stáže na rehabilitačním oddělení a 6 týdnů na neurologii FN U sv. Anny. Po atestaci z všeobecného lékařství v roce 2001 nastoupila na LPS v Úrazové nemocnici v Brně, kde pracuje dosud. U koní se pohybuje od svých 14 let v různých jezdeckých oddílech v Brně i v okolí Brna. Nyní má svého koně Quina ustájeného na Zlobici. V našem spolku zajišťuje lékařský dohled.

ošetřovatel koní,
asistent při hipoterapiích

Vystudovala Integrovaná střední škola stavební ve Vysokém Mýtě a Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor veřejná správa. Od 15 let se pohybovala u koní, kde získala klasické jezdecké znalosti. 12 let se věnovala oběma vystudovaným oborům. Silný vztah ke zvířatům ji opět přivedl ke koním. Nyní pracuje v Hiporehabilitačním centru jako ošetřovatelka koní a pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích. Současně pomáhá jako dobrovolnice v útulku Dočasky.cz, který pomáhá zatoulaným, týraným nebo opuštěným pejskům.

pedagog,
lektor ČČK,
AVK a PPK

Pracovala 34 let jako pedagog. Je absolventkou SVVŠ, Zdravotnické školy, Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně. 20 let působila jako instruktor první pomoci Českého červeného kříže a více než 20 let se věnuje relaxačním a regeneračním masážím, je také instruktor fitness. Momentálně je v důchodu, ale v našem spolku pracuje jako odborný dohled při AVK a PPK.