Náš tým

Petra Horká

 • vedoucí hiporehabilitace
 • cvičitel jezdců
 • výcvik koní

Koním se věnuje od dětství. Je studentkou fyzioterapie, držitelkou rekvalifikace MŠMT „Cvičitel jezdectví“, také jezdeckých licencí WRC, ČJF a osvědčení ČČK. Získala i několik ocenění v soutěžích, např. titul Mistra ČR, 3× titul Vicemistra, 2×2. Vicemistr nebo 2. a 3. místo na středoevropském šampionátu. Získávala a stále získává zkušenosti od mnoha českých i zahraničních trenérů jak v jezdeckém výcviku tak při práci ze země. Je vedoucí provozu, zajišťuje výcvik koní a jejich speciální přípravu pro hiporehabilitaci.

Ing. František Dospíšil

 • manažer spolku
 • správce provozu
 • asistent při hipoterapiích

Ve spolku zastává funkci řídícího pracovníka. Má na starosti organizaci, chod spolku a především údržbu prostor a zázemí nezbytného pro hiporehabilitaci. K řízení využívá letité zkušenosti z oblasti managementu a projektování. Má na starosti správu webu hiporehabilitacebrno.cz. Věnuje se lukostřelbě a její výuce, je držitelem trenérské licence III. třídy. Pomohl rozvinout a ustabilnit Lesní rodinný klub na Tišnovsku. U koní se pohybuje druhým rokem, pod vedením cvičitele jezdectví asistuje při hipoterapiích.

Mudr. Veronika Kupská

 • lékař
 • hipoterapie, AVK a PPK

Ukončila v roce 1998 studium na LF MU v Brně, poté pracovala 1 rok na II. interní klinice FNU sv. Anny v Brně. V rámci před atestační přípravy absolvovala 6 týdnů stáže na rehabilitačním oddělení a 6 týdnů na neurologii FN U sv. Anny. Po atestaci z všeobecného lékařství v roce 2001 nastoupila na LPS v Úrazové nemocnici v Brně, kde pracuje dosud. U koní se pohybuje od svých 14 let v různých jezdeckých oddílech v Brně i v okolí Brna. Nyní má svého koně Quina ustájeného na Zlobici. V našem spolku zajišťuje lékařský dohled.

Ing. Pavel Horký

 • ekonom
 • zootechnik
 • chovatel koní

U koní se pohybuje téměř 40 let. Je absolventem střední i vysoké školy zemědělské. Od roku 1976 se věnoval ježdění dostihových koní, od roku 1980 jejich tréninku. Později se zaměřil na vytrvalostní dostihy, kde připravil Mistra ČR 2002 a Vicemistra ČR 2004. Podílel se na tréninku westernových koní, kteří získali tituly Mistra ČR a další. Během let u koní získal dostihovou licenci, licenci ČJF – endurance, reining a také licenci WRC. Je jedním ze zakládajících členů spolku.

Mgr. Anna Zouharová

 • pedagog
 • lektor ČČK
 • AVK a PPK

Pracovala 34 let jako pedagog. Je absolventkou SVVŠ, Zdravotnické školy, Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně. 20 let působila jako instruktor první pomoci Českého červeného kříže a více než 20 let se věnuje relaxačním a regeneračním masážím, je také instruktor fitness. Momentálně je v důchodu, ale v našem spolku pracuje jako odborný dohled při AVK a PPK.